مجلس نمايندگان آمريکا بودجه دفاعی ٤٥٠ ميليارد دلاری آمريکا را تصويب کرد.

روز پنجشنبه قانونگزاران مجلس نمايندگان آمريکا به اين بودجه که شامل مبلغ ٥٠ ميليارد دلار برای عمليات نظامی در عراق و افغانستان است، رأی مثبت دادند.

روز چهارشنبه نيز سنای آمريکا اين لايحه را با رأی ٩٣ به صفر تصويب کرد.

اين لايحه اکنون برای امضاء به پرزيدنت بوش ارائه شده است.