آزمايشگاه سازمان بهداشت جهانی در هنگ کنگ مرگ دو نفر در اندونزی را بعلت ابتلا به آنفلوانزآی مرغی تأييد کرد.

مقامات سازمان بهداشت جهانی ميگويند اين دو نفر بر اثر ابتلا به ويروس اچ ٥ اِن ١ جان سپردند.  به اينطريق رقم تلفات اندونزی از اين بيماری به ١١ نفر ميرسد.

در عين حال گزارشی که امروز پنجشنبه در يک ژورنال معتبر پزشکی بنام "ژورنال پزشکی نيو اينگلند" منتشر ميشود ميگويد دو نفری که در ويتنام بعلت آنفلوآنزای مرغی درگذشتند به اين خاطر بوده است که بيماری در برابر داروی ضد ويروس تاميفلو مقاوم شده است.

پزشکان در شهر هوشی مين در ويتنام ميگويند خانمی و دخترش با وجود مصرف مقدار توصيه شده از داروی تاميفلو در مراحل اوليه ابتلا به بيماری ، جانسپردند.

از نظر برخی متخصصين بهداشت يافته های تازه زنگ خطر است چرا که در حال حاضر آلترناتيو های خيلی کمی برای مقابله با اين ويروس وچود دارد و تاميفلو داروی برگزيده جهت مقابله با اين بيماری است.

از سال ٢٠٠٣ آنفلوآنزای مرغی به مرگ بيش از ٧٠ نفر در آسيا انجاميده است.