در پی اعلام ممنوعيت پخش موسيقی پاپ ايرانی و غربی، منجمله موسيقی کلاسيک، از راديو و تلويزيون های دولتی ايران به فرمان محمود احمدی نژاد، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای دکتر احمد کريمی حکاک، مدير مرکز مطالعات ايران در دانشگاه مريلند (در حومه واشنگتن) گفتگويی انجام داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.