آلمان یک مرد لبنانی را که به جرم ربودن یک هواپیمای مسافر بر آمریکائی به زندان ابد محکوم شده بود، آزاد کرده است. در آن واقعه که ۲۰ سال پیش روی داد، یک غواص نیروی دریائی آمریکا کشته شد.

مقامات دادگستری آلمان روز دوشنبه تائید کردند " محمد علی حمادی" پس از بازنگری عادی پرونده اش آزاد شده و آلمان را ترک کرده است.

منابع در لبنان می گويند حمادی، عضو حزب الله ، به بیروت بازگشته است. او در سال ۱۹۸۵ در ربودن یک فروند هواپیمای TWA که از آتن به پرواز درآمده بود مجرم شناخته شد.

وزارت امور خارجه آلمان هرگونه ارتباطی را بین بخشودگی حمادی و آزادی اخیر یک گروگان آلمانی در عراق رد کرده است.