پليس اسپانيا روز دوشنبه گفت ۱۵ ستيزه گر اسلامی را دستگير کرده است.

 آنها از جمله چندين تبعه خارجی هستند که در مناطقی در امتداد ساحل مديترانه و در جزاير " باليريک" اسپانيا دستگير شدند و به استخدام رزمنده برای اعزام به عراق و ارتباط با تروريست های القاعده در آنجا مظنون هستند.

 وزارت کشور اسپانيا گفت هشت مظنون مراکشی ، و ديگران از اسپانيا، عراق، مصر، فرانسه ، غنا، عربستان سعودی و بلو روس هستند.

 در مدت يک ماه اين سومين بار است که ستيزه گران مسلمان مظنون در اسپانيا دستگير می شوند.