يک دادگاه هلند بازرگانی را به جرم دادن تجهيزات مورد نياز غنی سازی اورانيوم به يک دانشمند پاکستانی به 12 ماه زندان و پرداخت 12 هزار دلار جريمه محکوم کرده است.

او گفته بود حمل تجهيزات به پاکستان، که بين سالهای 1999 و 2002 صورت گرفت، غير قانونی نبود.

دريافت کننده تجهيزات، عبداالقدير خان، چهره اصلی برنامه تسليحات اتمی پاکستان، پذيرفته است که تکنولوژی اتمی را در اختيار ايران، ليبی و کره شمالی قرار داده است.