نخست وزیر ترکیه اتحادیه اروپا را متهم کرده است که سعی دارد قوه قضائیه کشور را بر سر محاکمه اورهان پاموک، داستان نویس ، که به اهانت به هویت ترکی متهم است، زیر فشار بگذارد.

 رجب طیب اردوغان می گويد قوه قضائیه سرگرم بررسی پرونده است و اتحادیه اروپا بايد در انتظار نتیجه آن بماند.

 مقامات اتحادیه اروپا نحوه رسیدگی به این پرونده پر سر و صدا را آزمایشی برای تعهد ترکیه به دمکراسی و اصلاحات حقوق بشر می بینند.

 پاموک پس از آن متهم شد که در مصاحبه ای با یک روزنامه سویسی گفت در قرن گذشته یک میلیون ارمنی و سی هزار کرد در ترکیه کشته شدند و او تنها کسی است که جرات می کند در باره این کشتار حرف بزند.

 پاموک ممکن است به این دلیل با سه سال زندان روبرو شود.