صندوق های رأی برای انتخابات پارلمانی عراق گشوده شدند. انتخابات مهمی که رأی دهندگان اميدوارند امنيت و ثبات را به کشور باز گرداند.

چند دقيقه پس از شروع رسمی انتخابات، انفجار مهيبی مرکز شهر بغداد را لرزاند. هنوز اطلاعی از علت انفجار يا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

صندوق های رأی قرار است که تا ساعت ٥ بعد از ظهر امروز به وقت محلی، باز باشند.

ميليونها نفر بايستی با پای پياده به محل های صندوق رأی بروند چرا که راه ها بروی همه وسائل نقليه باستثنأ اتومبيل های با اجازه ويژه، مسدود است.

امروز ده ها هزار سرباز عراقی با پشتيبانی آمريکا و نيروهای ائتلاف در حال انجام وظيفه برای حفظ امنيت عراق هستند.

پرزيدنت طالبانی از همه ١٥ ميليون نفر واجدين شرايط رأی در عراق خواست که در انتخابات شرکت کنند. وی گفت که شرکت وسيع مردم به دولت جديد مشروعيت داده و به شکست دادن تروريست ها ياری ميرساند.

عراقی های مقيم خارج روز سه شنبه آغاز به دادن رأی کردند و مقامات ميگويند بيش از ٨٠ هزار رأی غيابی نيز به صندوق ها ريخته شده اند.

بيش از ٦٠٠٠ کانديدا در رقابت برای احراز ۲۷۵ کرسی مجلس عراق، ثبت نام کرده اند. از زمان تصويب قانون اساسی عراق در ماه اکتبرگذشته، اين نخستين انتخاباتی است که درعراق برگزارمی شود.

با وجود آنکه در ماه ژانويه سال گذشته انتخاباتی برای مجمع ملی موقت عراق برگزار شد، اما انتخابات امروز نخستين انتخابات برای گزينش اعضای پارلمانی است که دوره آن چهارسال به طول می انجامد.

رأی دهندگان کانديداهای مورد نظرخود را از ميان اسامی آن ها که در فهرست کانديداهای احزاب و گروه های متعدد مندرج است، انتخاب خواهند کرد.

فهرست ها حاوی اسامی بسياری از گروه های مذهبی، قومی و سياسی عراق است. اما انتظار می رود که تنها معدودی از احزاب و ائتلاف ها بتوانند درعرصه انتخابات بدرخشند.

درانتخابات امروز، هر يک از ١٨ استان عراق دارای منطقه انتخابيه جداگانه است که تعداد کرسی های آن متناسب با جمعيت استان تعيين شده است.

استان ها ٢٣٠ قانونگزار را انتخاب خواهند کرد و بقيه ٤٥ کرسی طبق سهميه بندی هر يک از احزاب در انتخابات ملی تعيين خواهند شد.

پارلمان جديد، دولت بعدی عراق را انتخاب خواهد که به نوبه خود کابينه جديد اين کشور را تشکيل خواهد داد.