خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با خلبان بازنشسته احمد سراج الدين از تهران، دلايل فنی سقوط هواپيمای سی-۱۳۰ در تهران را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.