عراق ميگويد به عنوان بخشی از اقدامات امنيتی در جريان برگزاری انتخابات پارلمانی پنج شنبه همين هفته، مرزهای کشور را خواهد بست و مقررات منع رفت و آمد حکومت نظامی را افزايش خواهد داد.

وزير کشور عراق ميگويد حکومت نظامی از روز سه شنبه آغاز خواهد شد و تا روز شنبه همين هفته ادامه خواهد يافت. در زمان حکومت نظامی رفت و آمد جاده ها محدود به وسائل نقليه ای که دارای مجوز مخصوص هستند خواهد شد و تمام فرودگاه ها از روز چهار شنبه تا جمعه بسته خواهند بود.

تحليل گران پيش بينی ميکنند هيچ حزبی به تنهائی نخواهد توانست اکثريت کرسی های پارلمانی را بخود اختصاص دهد، اما انتظار ميرود ائتلافی از احزاب شيعه مذهب در کسب بيشترين کرسی های مجلس قانونگذاری اسلامی پيروز شوند و احتمالاً ائتلافی از شيعيان و کردها بر عراق حکومت خواهند کرد.

در تحولی ديگر، پليس عراق ميگويد ستيزه گران روز يکشنبه به مقر انتخاباتی «جبهه ترکمن» در شهر موصل حمله کردند و دونفر را کشتند و ۷ نفر ديگر را زخمی کردند.

از سوی ديگر، يک کارگر، در هنگام نصب پوسترهای انتخاباتی در شهر کشته شد.