نخست وزير چين برای سفری دو روزه به پرتقال رفته است.

هدف از اين ديداز تقويت مناسبات دو جانبه بين دو کشور توصيف شده است .

ون جيا بائو در ليسبون با نخست وزير و نيز رئيس جمهوری پرتقال ملاقات می کند و انتظار می رود دو طرف چندين قرار داد ديپلماتيک و بازرگانی امضا کنند.

جيابائو روز جمعه از جمهوری چک به پرتقال رفت. او در پراگ با مقامات ارشد ، در باره مسائلی که بر حقوق بشر و مناسبات اقتصادی متمرکز بود، مذاکره کرد.