در یک درگیری که روز پنجشنبه بین نیروهای امنیتی سوریه و ستیزه جویان اسلامگرا در بخش شمالی این کشور رخ داد هشت تروریست مظنون کشته شدند.

خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای امنیتی در یک مزرعه در منطقه " عدلیب " با ستیزه جویان مسلح به نبرد پرداختند و پس از آن یک انفجار مهیب از داخل ساختمان مزرعه شنیده شد.

به گزارش خبرگزاری سوریه پنج ستیزه جو جان خود را از دست دادند، و سه تن دیگر دست به خودکشی زدند. پس از پایان نبرد، مقادیری اسلحه، مهمات، و کمربندهای انفجاری در این مزرعه ضبط شد.

روز چهار شنبه خبرگزاری سوریه گزارش داد که مقامات امنیتی سوریه به یک آزمایشگاه مواد منفجره در شهر حلب یورش بردند.