پليس عراق ميگويد در انفجار بمب در جاده ای در مرکز بغداد، که امروز رخداد دست کم يک نفر کشته و ده نفر ديگر مجروح شده اند. يک گزارش تائيد نشده ميگويد بمب زير يک اتوموبيل پارک شده در ميدان تحرير کار گذاشته شده بود.

پايتخت عراق امروز همچنين صحنه شليک مرگبار افراد مسلح ناشناس به امام يک مسجد شيعيان بود. پليس ميگويد شيخ عبالسلام عبدالحسين امروز در محله زيعونا در شرق بغداد به ضرب گلوله از پای درآمد.

شيخ حسين يکی از کانديداهای  انتخابات پارلمانی  ماه جاری در عراق بود.

وی به طرفداری از مقتدا صدر، آخوند افراطی شيعه شهرت داشت.

در همين حال ارتش آمريکا در عراق ميگويد ويديوئی که ادعا شده است حمله ای از طريق انفجار بمب در جاده ای را نشان ميدهد که سه روز پيش به کشته شدن ده تفنگدار دريائی آمريکا منجر شد ، جعلی و نشر اکاذيب است.

اعلاميه ارتش ميگويد شرايط حمله روز پنجشنبه با آنچه که ويديو نشان ميدهد تطبيق نميکند. تلويزيون عرب زبان الجزيره که اين ويديو را روز شنبه پخش کرد منبع آن را گروه موسوم به ارتش اسلامی عراق ذکر کرده است.