نیروهای لبنانی یک گور جمعی را در شهری در دره بقاع در شرق کشور کشف کرده اند.

 شهر“ انجَر" نزدیک به سه دهه ستاد تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی سوریه بود، و مقامات گفتند روز شنبه حد اقل بيست جسد بیرون کشيده شد.

 به گفته آنها، اجساد سالها در آنجا مدفون بود و آنچه برجا مانده ، و اکثرا استخوان است، به منظور شناسائی برای آزمایش DNA فرستاده خواهد شد. ساکنان شهر گورستان را کشف کردند و به مقامات اطلاع دادند.