در انفجار بمبی در شمال بغداد، يازده سرباز عراقی کشته شدند.

 مقامات عراقی گفتند بمب که در کنار خیابانی در شهر ناآرام بعغوبه کار گذاشته شده بود، زمانی که سربازان گشت می زدند منفجر شد.

در حمله ای مشابه در روز پنجشنبه در نزدیکی شهر فلوجه، ده تفنگدار دریائی آمریکا جانسپردند و يازده نفر مجروح شدند.