در پی زدوخوردی بين سربازان پاکستانی و افغان ، نيروهای امنيتی پاکستان يک پاسگاه مرزی با افغانستان را بسته اند.

زدوخورد، که علت آن هنوز روشن نشده است، شامگاه پنجشنبه در گرفت و به دنبال آن گذرگاه بين شهر پاکستانی چامان و شهر اسپين بولدک در افغانستان بسته شد. نيروهای پاکستانی همتايان افغان خود را به ربودن يک سرباز شبه نظامی و کتک زدن او متهم کردند.