وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای گفت و گو با مقامات ترکیه به آنکارا رفته است.

منوچهر متکی، که زمانی سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه بود، روز چهارشنبه گفت دو کشورنقش هائی مهم در خاورمیانه بازی می کنند و منافع و نگرانی های مشترکی ، از جمله در عراق دارند.

متکی قصد دارد با رئیس جمهوری، نخست وزير و وزير امور خارجه ترکیه ملاقات کند.