هند يکی از موشکهای کروز سوپر سونيک خود را که مشترکا با روسيه ساخته شده، با موفقيت آزمايش کرده است.

 به گفته مقامات وزارت دفاع، موشک که براموس نام دارد، و از پايگاه ساحلی چانديپور در ايالت اوريسا در شرق هند پرتاب شد، قادر است يک کلاهک ۳۰۰ کيلو گرمی را حمل کند و ۲۹۰ کيلومتر برد دارد.

 هند موشک براموس را برای استفاده در نيروی زمينی و نيروی دريائی توليد می کند و يکی از پنج موشکی است که به وسيله سازمان دولتی پژوهش های دفاعی و توسعه، ساخته می شود.