اتحادیه اروپا و همسایگان حوزه مدیترانه روز یکشنبه گفتگوهای خود را پیرامون مسائل بازرگانی و تروریسم در اسپانیا آغاز کردند.

 از دیگر موضوعهای مورد بحث در این گردهمایی دو روزه، که درشهر بارسلونا برگزار میشود، اصلاحات اقتصادی و مهاجرتهای غیر قانونی است.

 شرکت کنندگان همچنین امیدوارند در زمینه ایجاد یک منطقه تجارت آزاد اروپا- مدیترانه تا سال ۲۰۱۰ به توافق برسند.

 اگر چه این گردهمایی " کنفرانس سران" نامیده شده است، اما بیشتر رهبران کشورهای آفریقایی و خاورمیانه به دلایل داخلی یا منطقه ای خود را از این کنفرانس دور نگاه داشته اند.

 از ده شرکت کننده غیر اروپایی ، تنها رهبران ترکیه و تشکیلات خود گردان فلسطینی در کنفرانس شرکت کرده اند.

 رهبران مصر، الجزایر، تونس، مراکش ، لبنان ،لیبی ، اسراییل و اردن شرکت ندارند، اما نمایندگانی به اجلاس خواهند فرستاد.

 سازمان " اروپا- مدیترانه" ده سال پیش به منظور تقویت همکاری بیشتر بین اتحادیه اروپای و کشورهای حوزه مدیترانه بوجود آمد.