يکی از چهار سرباز سوئدی که در انفجاری در شهر مزار شريف درافغانستان مجروح شد، در گذشته است.

در اطلاعيه ای که ارتش سوئد امروز منتشر کرد گفته می شود سرباز ديگری با جراحاتی جدی در بيمارستانی در افغانستان بستری است.

دو سرباز ديگر جراحات مختصری برداشتند و در بيمارستانی در ازبکستان تحت درمان قرار دارند. سربازان در برخورد يک خود رو حامل صلحبانان به يک مين زميني، مجروح شدند. به گفته مقامات، انفجار روز جمعه در مزار شريف، در شمال افغانستان، و زمانی روی داد که صلحبانان از يک مسابقه ورزشی در حومه شهر باز می گشتند.