سازمان یونسف وابسته به سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به ختنه زنان شده و اعلام کرده است که این عمل ِ وحشیانه و خطرناک رو به گسترش است.

 در گزارش منتشر شده از سوی یونیسف آمده است که میلیونها دختر و زن تنها در آفریقا هنوز تحت این عمل، که " ختنه زنانگی" نام گرفته است، قرار میگیرند.

  این گزارش حاکی است که مهاجرت موجب " جهانی شدن" این عمل شده است؛ و اینک شمار به مراتب بیشتری از زنان را شامل میشود.

 در این گزارش همچنین آمده است این عمل غالباً به خونریزی، عفونت و مشکلات بعدی هنگام زایمان منجر میشود.

 سازمان یونیسف با همکاری سازمانهای دیگر در تلاش است از راه آموزش در جوامع سنتی از ختنه زنان جلوگیری کند.