فدراسيون بين المللی فوتبال، فيفا، درخواست فدراسيون فوتبال بحرين را برای باطل کردن نتيجه مسابقه تيم ملی آنکشور در برابر تيم ترينيداد و توباگو در بازيهای حذفی جام جهانی فوتبال در هفته گذشته، رد کرده است.

در آن مسابقه تيم بحرين با نتيجه ۰-۱ شکست خورد و تيم ترينيداد و توباگو در سريال رفت و برگشت مسابقات دو تيم با تفاضل گل برتر با اختلاف ۱-۲ برنده شد و ببازيهای فينال جام جهانی ۲۰۰۶ در آلمان راه يافت و تيم بحرين از دور مسابقات حذف شد.

در بازی چهارشنبه گذشته دو تيم بحرين در اواخر وقت مسابقه گل زد که داور کلمبيائی "اسکار خوليان روئز آکوستا" آن را بدليل بازی خطرناک بحساب نيآورد. سخنگوی فيفا گفت فدراسيون فوتبال بحرين درخواست خود را بموقع ارائه نکرد.

بحرين پيشتر بزحمت توانسته بود در برابر تيم ازبکستان برنده شود و ببازيهای حذفی در برابر ترينيداد و توباگو راه يابد. بحرين در نخستين بازی آن در برابر ازبکستان در تاشکند با نتيجه ۰-۱ شکست خورد ولی فيفا نتيجه آن مسابقه را بدليل اشتباه در داوری باطل کرد.

مسابقه دو تيم بار ديگر برگزار شد و دو تيم با نتيجه ۱-۱ مساوی کردند و بحرين توانست بعنوان تيم پنجم آسيا برای کسب مکانی در جام جهانی با تيم ترينيداد و توباگو در گروه تيمهای آمريکای شمالی، مرکزی و حوزه دريای کارائيب بازی کند.