در انفجار بمبی در ترکيه يک تن جانسپرد و دست کم 5 نفر مجروح شده اند.

بمب که در داخل يک زباله دان کار گذاشته شده بود، روز جمعه در نزديکی يک پارک سرگرمی در حومه استانبول منفجر شد.

خبرگزاری آسوسيتد پرس می گويد پليس در اين حادثه به شورشيان کرد مظنون است.