بمناسبت شصتمين سالگرد تاسيس يونسکو کنسرتی در تالار يونسکو انجام شد. محمد رضا شاهيد خبرنگار صدای امريکا در پاريس در اين زمينه گزارشی دارد که می شنويد.