رهبران مذهبی با استفاده از آخرین روز کنفرانس بررسی نقش های جهانی اسلام، که در وین پایتخت اتریش تشکیل شده است، خواهان تفاهم بیشتر در میان مذاهب جهان شده اند.

کاردینال کریستوف شوئن بورن ، اسقف وین، گفت مبلّغان مذهبی متعصب و افراطی بر تنش بین مسیحیان و مسلمانان دامن زده اند.

 مفتی اعظم سوریه ، از رهبران مذهبی خواست از دهه آينده برای غلبه بر اختلافات استفاده کنند.