در سرینگر، شهر اصلی کشمیر هند، ستيزه گران مسلمان مظنون با منفجر کردن یک اتومبیل حامل بمب، دست کم سه تن را کشتند و بیش از 45 نفر را مجروح کرده اند.

پلیس می گويد انفجار بامداد چهار شنبه در یک ناحیه بازرگانی روی داد . یکی از مجروحین عثمان مجید، یک قانونگزار محلی بود که احتمالا هدف حمله قرار داشت.

 یک گروه شورشی مقیم پاکستان که چندان شناخته شده نیست و خود را " العارفین" می نامد، در تماسی تلفنی با یک خبرگزاری محلی، مسئوليت انفجار را بر عهده گرفته است.