وزير دفاع بریتانیا می گويد خروج سربازان بریتانیائی از عراق ممکن است ظرف ۱۲ ماه آينده آغاز شود.

 " جان ريد" روز دوشنبه به بی بی سی گفت این کار در حالی که نیروهای امنیتی عراق به سطحی که قادر باشند کنترل وظایف ضد تروریستی را بر عهده بگیرند می رسند، انجام خواهد گرفت.

وزیر دفاع بریتانیا این موضوع را یک روز پس از آن عنوان کرد که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفت سربازان عراقی تا پایان سال آينده میلادی آماده خواهند بود جای سربازان خارجی را بگيرند.

بریتانیا حدود هشت هزار سرباز در عراق دارد که در داخل و در اطراف بصره مستقر هستند.