گزارش های خبری حاکی است که نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان قطعی شده است.

 یک سخنگوی کمیسیون انتخابات این موضوع را روز شنبه اعلام کرد و گفت شکایت هائی که در باره تقلب گسترده در رای گیری رسيده بود، حل و فصل شده است.

 این شکایت ها ، به ويژه در استان قندهار، موجب شد اعلام نتایج انتخابات هجدهم سپتامبر هشت روز به تاخیر بیافتد.

 بر اساس نتايج مقدماتی که هفته پیش اعلام شد، جنگ سالاران سابق و جنگجویان مجاهدین اکثریت دويست و چهل و نه کرسی پارلمان را در اختیار خواهند گرفت.

 در پارلمان که برای نحستین بار پس از ده ها سال تشکیل می شود، همچنین چندین عضو طالبان و بیش از شصت زن حضور خواهند داشت.