ماه جاری ميلادی مصادف است با بيست و ششمين سالگرد اشتغال سفارت آمريکا در تهران ، که بوسيله افراطيون اسلامی. سفارت آمريکا در تهران در ماه نوامبر سال 1979 به اشغال در آمد ، و پنجاه و دو تن از ديپلماتهای آمريکايی بمدت 444 روز تحت اسارت قرار گرفتند.

برخی از گروگانهای آمريکايی بعدها در مورد بيرحمی هايی که در حق ايشان روا شده بود ... از ضرب و شتمها ... از صحنه های اعدامهای ساختگی ... و از تهديدهای خانواده های گروگانها در آمريکا، شهادتها دادند و کتابها نوشتند.

برخی از گروگانهای سابق آمريکايی گفته اند که محمود احمدی نژاد ، رئيس جمهوری کنونی ايران ، در بازجويی از گروگانها ، نقش عمده ای داشت.

وزارت امور خارجه آمريکا نيز مساله را تحت تحقيق قرار داده است. شان مک کورمک ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد: « تحقيقات تا به اين تاريخ به نتيجه قطعی نرسيده است.» سخنگو می گويد: « در تحقيقاتی که بعمل آمد ، بالاخره به سئوالات بی جوابی رسيديم و تنها راهی که برای پيدا کردن پاسخ به اين پرسشها باقی بود ، اظهار نظر قطعی از طرف شخص پرزيدنت احمدی نژاد و نيز اولياء دولت ايران بود ، امّا تا به اين تاريخ هيچگونه پاسخی از آنها جز چند عبارت کلی دريافت نکرده ايم.»

آقای مک کورمک می گويد: به اصطلاح معمول « توپ ، اکنون در زمين بازی ايران قرار دارد» و بر عهده دولت ايران است که اقدام لازم را در اين زمينه بعمل آورد. گرچه هيچ کس نمی تواند قاطعانه بگويد که نقش آقای احمدی نژاد در ماجرای گروگانگيری چه بوده است ، امّا ، آيت الله علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی ايران ، بمناسبت سالگرد اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيری ديپلماتهای آمريکايی گفته است ، که اين واقعه سبب شد مشقات و تالمات مردم ايران در جهان منعکس شود.

شان مک کورمک ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نظر ديگری در اين باره دارد. سخنگو می گويد: « ما وقايع آن زمان ، 444 روز پس از (اشغال سفارت را) فراموش نکرده ايم. اشغال سفارت ، يک جنايت بود.» آقای مک کورمک ، می گويد: « آمريکا معتقد است که بر عهده پرزيدنت احمدی نژاد و دولت ايران است که به اين پرسشهای بی پاسخ جواب دهند.»