وزيران امور خارجه ۲۵ کشور عضو اتحاديه اروپا در نشست خود در بروکسل به بررسی پيشنهاد جمهوری اسلامی مبنی بر ادامه مذاکرات اتمی پرداختند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.