کارشناسان آنفلوآنزای مرغی در کنفرانسی که سازمان جهانی بهداشت در ژنو تشکيل داده است می گويند کاهش يا متوقف ساختن گسترش ويروس در پرندگان وحشی و داخلی، بهترين راه جلوگيری از سرايت آن به انسان است.

 مسئول بخش بهداشت حيوانات در سازمان جهانی بهداشت می گويد کشاورزان، دولت ها و کارخانه های توليد کننده مواد غذائی بايد برای اطمينان از رديابی سريع بيماری و منزوی ساختن آن با يکديگر همکاری کنند.

 روز دوشنبه سازمان خواروبار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد، خواستار پول بيشتر برای متوقف ساختن آنفلوآنزای مرغی در حيواناتی که در مزارع نگاهداشته می شود شد و گفت اعتبار برای اجرای برنامه های مايه کوبی حيوانات ناچيز است. در اين ميان، ويتنام گزارش می دهد که يک نفر ديگر در اثر ابتلا به بيماری آنفلوآنزای مرغی جانسپرده است.