دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از سر گيری مذاکرات اتمی ايران با سه کشور اروپايی را مورد بررسی قرار می دهد.