در عراق، سربازان آمریکائی و عراقی به هجوم جديدی علیه قرار گاه القاعده در غرب عراق، در نزدیکی مرز سوریه ، دست زده اند.

 ارتش آمریکا روز شنبه گفت دو هزار و پانصد سرباز آمریکائی و هزار سرباز عراقی در عملیات، که با نام رمز " پرده آهنین" انجام می گيرد، شرکت دارند. این عملیات در پی دو هجوم ديگر در همان منطقه جریان دارد. و هدف از آن برقراری امنیت در امتداد مرز عراق و سوریه و از بین بردن شبکه القاعده در عراق است، که اعضای آن در نزدیکی شهر مرزی " حُصیبه" و در دره رودخانه فرات فعالیت دارند.

 در رویدادی ديگر، ارتش آمریکا می گويد روز جمعه سه سرباز آمریکائی ، دو نفر در بغداد و یکی در منطقه رمادی، کشته شدند.

 و در مغرب، قرار است روز یکشنبه یک راه پیمائی برای آزادی دو مراکشی که القاعده در عراق ربوده است ومی گويد قصد دارد آنها را اعدام کند، برگزار شود.