در ايران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، صادق محصولی، را به عنوان وزير نفت نامزد کرده است.

 او یک فرمانده سابق نظامی است و هیچ تجربه ای در مسائل نفتی ندارد.

مجلس شورای اسلامی ، که سه ماه پیش نخستین وزير پیشنهادی احمدی نژاد برای در دست گرفتن امور وزارت نفت را فاقد صلاحیت شناخت و رد کرد، بايد به صادق محصولی رای اعتماد بدهد.

  رئيس جمهوری و وزير پيشنهادی او ، هر دو از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند.

 گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی حاکی است که خدمت دولتی آقای "محصولی" به چندین پست در استان ها، و معاون وزارت دفاع در برنامه ريزی محدود بود.

مجلس شورای اسلامی یک هفته فرصت دارد تا در مورد نامزدی او، و سه وزير پيشنهادی ديگرآقای احمدی نژاد تصمیم بگیرد.