در پی سخنان تحريک آميز محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران درباره اسرائيل، دولت افغانستان موضع خود را درباره اين سخنان، موجوديت اسرائيل، و شيوه برخورد افغانستان با مسايل خاورميانه روشن ساخت. در گفتگوی تلفنی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، آقای دکتر رنگين دادفر سپنتا وزير مشاور افغانستان در امور بين المللی موضع رسمی دولت خود را تشريح کرد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.