در انفجار بمبی در شرق افغانستان، يک تن جانسپرد و پنج نفر مجروح شده اند.

به گفته پليس، بمب که به يک دوچرخه بسته شده بود و از راه دور کنترل می شد، روز دوشنبه دقايقی پس از عبور يک کاروان نظامی آمریکا از ناحیه ای در شهر جلال آباد، در ۱۰۰ کيلومتری شرق کابل، منفجر شد. تمام قربانیان، رهگذر بودند.

مسئوليت انفجار را هنوز کسی بر عهده نگرفته است. اما شورشيان طالبان بر حملات خود شدت بخشيده اند و تا کنون در سال میلادی جاری، موجب مرگ بيش از ۱۴۰۰ تن شده اند.