پيونگ يانگ می گويد هواپيماهای جاسوسی آمريکا در ماه اکتبر حدود ۱۸۰ ماموريت برفراز کره شمالی انجام دادند.

خبرگزاری رسمی کره شمالی روز دوشنبه پروازهای جاسوسی را نمونه ای از کوشش آمريکا برای تضعيف نظامی پیونگ یانگ دانست.

پنتاگون در باره این اتهام اظهار نظر نکرده است.