سخنان رئیس جمهوری افراطی ایران که خواهان نابودی اسرائيل شده، برنگرانی های بین المللی از بلند (file photo)" hspace=2 src="/persian/images/AP_Iran_Ahmadinejad_file_2101.jpg" width=210 align=left vspace=2 border=0>پروازی های اتمی جمهوری اسلامی افزوده است.

 اتحادیه اروپا، آمریکا، روسيه ، کانادا و چندین دولت غربی ديگر ، فراخوانی محمود احمدی نژاد برای محو اسرائيل از نقشه جهان را، که روز چهارشنبه در کنفرانس " جهان بدون صهیونیسم" در تهران عنوان کرد، محکوم کرده اند.

 در بیت المقدس، شيمون پرز معاون نخست وزيراسرائيل خواستار اخراج ایران از سازمان ملل متحد شد و گفت هیچ عضوی نبايد خواهان نابودی عضو ديگری بشود.

 آمریکا ایران را به کوشش پنهانی برای ساختن جنگ افزار اتمی متهم کرده است. تهران این اتهام را رد می کند.