دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا ديدار پرزيدنت بوش و مسعود بارزانی در کاخ سفيد را مورد بررسی قرار می دهد.