یک مقام ارشد گرجستان می گويد روسیه نیروهای جدائی خواه در منطقه انشعابی " اوِست جنوبی" را مسلح می کند.

وزير مسئول حل مناقشات ، روز سه شنبه روسيه را به تحویل اسلحه به جدائی خواهان و کنترل منطقه متهم کرد. او این موضوع را در مسکو در پی شرکت در کمیسیون مشترک ناظر بر کوشش هائی که برای حل مناقشه اوست جنوبی جریان دارد عنوان کرد و از آمریکا و اتحادیه اروپا درخواست کرد به این کوشش ها کمک کنند.

یک ديپلمات روسی، اتهامات گرجستان را تکذیب کرد و گفت تمام سلاح های موجود در کشور تجهیزاتی است که نیروهای شوروی پیش از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ باقی گذاشتند.