رئيس اتحاديه عرب هنگام بازديد از منطقه خود مختار کردستان عراق بر پيوندهای جهان عرب و کردان عراق تأکيد گذاشت.

عمرو موسی، رئيس اتحاديه عرب، روز يکشنبه، در پارلمان کردستان خطاب به قانونگزاران کُرد گفت کردها بخش مهمی از عراق و سراسر خاور ميانه هستند. آقای موسی بعد از سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ ميلادی، اولين باريست که از عراق ديدن ميکند. رئيس اتحاديه عرب پشنهاد کرده است که کنفرانسی برای ايجاد صلح و بهبود روابط بين جوامع عرب سنی، شيعيان، و کردها اين کشور تشکيل شود.

و اين در حاليست که روز يکشنبه ، در اثر حملات ستيزه گران در نقاط مختلف عراق ۱۳ نفر کشته شدند. در اثر انفجار بمبی در تکريت يک افسر پليس و چهار فرزندش کشته شدند که يکی از مرگبارترین حملات روز يکشنبه بود. آرتش آمريکا ميگويد نيروهای نظامی در يک حمله غافل گيرانه در شهر موصل و رمادی دوتن از اعضاء مظنون گروه القاعده در عراق را از پای در آوردند و بيست و دو تن ديگر را دستگير کردند.