دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گفتگوهای وزرای خارجه آمريکا و بريتانيا در باره ايران را مورد بررسی قرار می دهد.