مقامات نيجريه ميگويند تمام ۱۱۷ نفر مسافران و کليه خلبانان و مهمانداران هواپيما، شنبه شب، چند لحظه ای پس از بلند شدن از فرودگاه لاگوس ، در اثر سقوط هواپيما کشته شدند.

مقامات ميگويند هنوز علت سقوط هواپيمای بوئينگ مسافر بری ۷۳۷ را نميدانند. برج کنترل چند لحظه بعد از برخاستن هواپيما در يک هوای توفانی ارتباطش با هواپيما قطع شد.

خبرگزاريها گزارش کرده اند که خلبان پيغام نا اميد کننده ای کمی قبل از ناپديد شدن هواپيما از از روی صفحه رادار فرستاده است. هواپيما متعلق به شرکت هواپيمائی «بل ويو » بود که از شهر لاگوس به شهر ابوجا ميرفت. لاشه هواپيما در نزديکی دهکده ليزا درسی کيلومتری شمال لاگوس کشف شد. يکی از مقامات صليب سرخ نيجريه گفت هواپيما بکلی متلاشی شده است.