يک مرد چينی ١٠٠٠٠٠ دلار برای سفر فضائی ٩٠ دقيقه ای پرداخت کرده است، سفری که وی را نخستين توريست فضائی چين ميکند.

امروز جمعه روزنامه رسمی چين گزارش داد که جيانگ فنگ در پرواز مدار زمين فضاپيمای چين که برای سال ٢٠٠٧ برنامه ريزی شده است، سفر خواهد کرد.

آقای جيانگ پرزيدنت شرکت هنگ کنگی مسافرت فضائی است. شرکت مزبور نماينده شرکت آمريکائی ماجراهای فضائی در چين است، شرکتی که در گذشته سه تور فضائی را بقيمت هر کدام ٢٠ ميليون دلار، ترتيب داده است.

روزنامه چينی از قول آقای جيانگ ميگويد که وی ميخواهد بی وزنی و تفحص در فضا را تجربه کند.