در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، شورشيان مظنون طالبان یک بخشدار و مدیر یک مدرسه را کشتند.

مقامات می گويند بخشدار " ارغنداب" شامگاه سه شنبه هنگام ادای نماز در مسجدی هدف گلوله قرار گرفت. در این حادثه افراد دیگری صدمه نديدند و تا کنون نیز کسی دستگیر نشده است.

پیشتر، مهاجمانی که سوار موتورسیکلت بودند، مدیر مدرسه ای در ناحیه " پنجوائی" را به گلوله بستند و گریختند. گزارش می رسد که پلیس به جستجوی تیراندازان برآمده است.

این حملات چند ساعت پس از آن صورت گرفت که انفجار بمبی در جاده ای در ولایت قندهار دو کارمند افغان یک شرکت امنیتی خصوص آمریکائی را کشت.

روز دوشنبه ستیزه گران، دو ملای مسلمان طرفدار دولت را در ولایت هلمند کشتند.