پلیس فرانسه در ارتباط با تحقیقات سازمان ملل متحد در باره ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، یک شاهد سوری مهم را دستگیر کرده است.

به گفته پلیس، " محمد الصدیق" روز یکشنبه در حومه پاریس دستگیر شد و انتظار می رود در آينده ای نزدیک به بیروت فرستاده شود.

رسانه های لبنان گزارش می دهند او ادعا کرده است در جلسه مقامات امنیتی لبنان، که گویا در آن طرح ترور حریری تهیه شد، حضور داشت.

انتظار می رود گزارش تحقیقگر سازمان ملل متحد، مقامات سوریه را به حادثه انفجار بمب در ۱۴ فوریه در بیروت، که حریری و ۲۰ تن ديگر را کشت، ارتباط دهد.