مقامات افغانستان می گويند شورشيان مظنون طالبان یک ملای مسلمان دیگر طرفدار دولت را کشته اند. به گفته مقامات، "مولوی محمد گل" شامگاه یکشنبه ، زمانی که در پی برگزاری نماز در مسجدی در لشگرگاه، مرکز ایالت هلمند، رهسپار خانه اش بود، هدف گلوله قرار گرفت.

پیشتر، در روز جمعه، " ملا احمد خان" ، یک آخوند دیگر طرفدار دولت نیز در انفجار بمبی در جریان نماز ظهر در مسجدی در ولایت خوست، کشته شد.

در پی آن حمله، دست کم  ۵ هزار افغان تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیزی در خوست برپا کردند، و از دولت خواستند امنیت بیشتری برای رهبران مذهبی فراهم آورد.

در گذشته، شورشیان طالبان چندین روحانی بانفوذ را ، به دلیل تقبیح ستیزه گران و پشتیبانی از حامد کرزی رئیس جمهوری، کشته اند.