مردان و زنان  عراقی امروز در رفراندوم قانون اساسی، که برای پيشبرد روند دموکراسی در ان کشور حائزاهميت حياتی است، به حوزه های رای گيری رفتند.

در بغداد، همزمان با  شروع شمارش آرا، صدای تيراندازيهای هوائی  به نشانه جشن و سرور شنيده ميشد. 

درهای هزاران حوزه رای گيری، بامدادامروز، شنبه ، تحت شرايط شديد امنيتی، که با بسته شدن مرزها و محدوديت آمد و شد اتوموبيل در خيابانها همراه بود، بروی رای دهندگان باز شد.

مقامات انتخاباتی  در تخمين های  مقدماتی  گفتند که قريب شصت  و يک درصد افراد واجد  شرايط رای دادن، به حوزه های رای گيری  مراجعه کردند.  به تخمين همين مقامات  در  دست کم  هفت استان از هيجده استان عراق،  قريب  شصت  و شش درصد از  رای دهندگان  داجد  شرايط  رای دادند.

برغم نگرانی از حملات مرگبار، نظير حملاتی که در انتخابات اوايل سال رخ داد، رای گيری امروز ، در بيشتر نقاط ، آرام بود. شورشيان به چهار حوزه رای گيری در بغداد حمله کردند، اما تلفاتی  عمده گزارش نشده است.

 در نقاط ديگر، انفجار يک بمب جاده ای موجب کشته شدن سه سرباز عراقی در شمال شرقی بغداد شد، و سربازان آمريکائی با شورشيان در غرب پايتخت و رمادی، درگير شدند.

 جلال طالبانی رئيس جمهوری و ابراهيم ال جعفری نخست وزير عراق جزو اولين رای دهندگانی بودند که بامداد امروز در محله موسوم به "محدوه سبز" بغداد، که بشدت از آن مراقبت ميشود، رای دادند.

 آقای طالبانی از عرب های سُنّی خواست در رفراندوم شرکت کنند. آنها ستون فقرات شورش را تشکيل ميدهند.

 هفته گذشته پارلمان عراق بر توافقی صحّه گذاشت که هدف آن کسب حمايت عرب های سُنّی است، که عموما با قانون اساسی جديد مخالفت کرده اند. اين توافق مورد قبول بزرگترين حزب سياسی عرب های سُنّی ، موسوم به حزب اسلامی عراق، قرار گرفت، اما بسياری ديگر از گروههای سُنّی گفته اند رای منفی ميدهند.

اگر قانون اساسی در رفراندوم امروز رد شود، عراقی ها بايد برای تدوين يک قانون اساسی ديگر، پارلمانی جديد انتخاب کنند.

تصويب قانون اساسی جديد  به  اکثريت  ساده رای دهندگان  بستگی دارد، اما اگر  دو سوم رای دهندگان  در دست کم  سه استان  پاسخ منفی داده  باشند،  رد شده  تلقی  خواهد  شد.

نتيجه قطعی رفراندوم امروز  سه روز  ديگر روشن خواهد  شد اما  نتايج  مقدماتی ممکن است زودتر  روشن  شود.