مقامات هند مي گويند در زدوخورد بين هندوها و مسلمانان در شهرکي در شمال هند، سه تن کشته شدند.

 به گفته آنها، نبرد شامگاه جمعه در "Mau" در سيصد کيلومتري  مرکز ايالت اوتار پرادش و زماني در گرفت که ساکنان مسلمان به برگزاري يک آئين هندو در محله مسلمان نشين اعتراض کردند.

پليس مي گويد دو نفر در جريان زدخورد از پاي در آمدند و سومين نفر هنگامي که ماموران براي متفرق کردن جمعيت به تيراندازي پرداختند، کشته شد.

دست کم بيست و شش  نفر نيز زخمي شدند.