مقامات هندوستان ميگويند شمار کشته شدگان ناشی از زمين لرزه ويرانگر روز شنبه در هندوستان تا کنون از ۶۰۰ نفر گذشته است و بيشتر قربانيان در منطقه کشمير هندوستان هستند.

مقامات ميگويند رقم قربانيان احتمالاً بالا خواهد رفت زيرا هنوز از روستاهای دور افتاده اطلاعات لازم نرسيده است.

نيروهای نظامی هندوستان عمليات امدادی و نجات را در بخش کشمير هندوستان رهبری ميکنند لرزش زمين در سراسر شمال هندوستان احساس شد ، اما مقامات ميگويند بيشتر ِ ويرانيها ی ناشی از زمين لرزه در بخش پاکستان است.

به دليل ريزش کوه ناشی از زمين لرزه ، دو شاهراه اصلی کشمير مسدود شده است. مقامات ميگويند از راه هوا به مناطقی که بيشترين ضربه را ديده اند کمکهای لازم ارسال شده است.